loader
Inschrijven: Chemisch technisch reinigen

Uw gegevens

Type *

Voornaam *

Achternaam *

E-mailadres *

Telefoonnummer *

Uw voertaal *

Adres *

Postcode *

Woonplaats *

Geboortedatum *

Geboorteplaats *

Datum: 04/07/2020

Chemisch technisch reinigen (alleen examen)

Wij bieden alleen een boek (zelfstudie) en examen, Standaard is Nederlands, maar Engels, Duits en Frans zijn ook mogelijk.
Dit examen is bedoeld voor medewerkers die met chemisch technische werkzaamheden belast zijn.

Duur en opbouw van de training:

  • Dag 1: Examen

Chemisch Technisch Operator (CTO)

Dit examen is bedoeld voor personen die werken met chemicaliën of waar tijdens de reinigingswerkzaamheden chemische / fysische reacties kunnen optreden. Het examen wordt schriftelijk afgenomen. Hierbij wordt met name getoetst of de kandidaat op de hoogte is van de manier waarop de gezondheid en het welzijn van direct en indirect betrokkenen gehandhaafd kan blijven door het bewust verminderen van risico’s.

Om tot dit examen te worden toegelaten, dient de kandidaat aan de volgende eis te voldoen:

  • De taal waarin het examen is aangevraagd in woord en geschrift beheersen.

Toezichthouder Chemisch Technisch (TCT)

Dit examen is bedoeld voor personen die toezicht houden en over voldoende kennis en vaardigheden moeten beschikken om bij de voorbereiding en uitvoering van de chemisch technische reinigingswerkzaamheden een veilige gang van zaken te waarborgen. De toezichthouder moet op de hoogte zijn van alle risico’s die bij chemisch technisch reinigen van toepassing zijn. Tijdens het schriftelijk examen wordt deze kennis dan ook getoetst.

Om tot dit examen te worden toegelaten, dient de kandidaat aan de volgende eis te voldoen:

  • De taal waarin het examen is aangevraagd in woord en geschrift beheersen.

Chemisch Technisch Keurmeester (CTK)

Een keurmeester is SIR gecertificeerd en heeft aantoonbare vakkennis op grond van opleiding en ervaring en voldoende kennis van chemisch-technische reinigingsapparatuur en de toebehoren. Hij is bekend met de werk- en veiligheidsvoorschriften van de SIR, zodat hij de chemisch-technische reinigingsapparatuur op veiligheid kan beoordelen. De CTK is verantwoordelijk voor de inzetbaarheid van de apparatuur, de uitgevoerde testen en voor uitgifte van keuringscertificaten. Op deze criteria wordt een theoretisch examen afgenomen.

Om tot dit examen te worden toegelaten, dient de kandidaat aan de volgende eis te voldoen:

  • De taal waarin het examen is aangevraagd in woord en geschrift beheersen.

De training behandelt de onderwerpen conform de toetstermen.
Kijk voor de actuele toetstermen op www.sir-safe.nl

De docenten bij EOTC komen bijna allemaal zelf uit de praktijk.

EOTC-Locatie

Locatie

De trainingen worden op onze locatie in Hoogvliet gegeven. We beschikken over een praktijkopstelling die voldoet aan de SIR eisen voor het praktijkdeel van het examen.

EOTC

Examens

De examens worden afgenomen door een door VCA Infra erkend examenbureau. Deelnemers die slagen voor het examen ontvangen een SOG-diploma. Dit diploma is 3 jaar geldig.

Toezichthouder Hoge Druk (THD)

Meer informatie

Hoge Druk Keurmeester (HDK)

Meer informatie

Hoge druk machinist verlenging

Meer informatie

Hoge Druk Machinist

Meer informatie

Druk Vacuüm SIR Herhaling

Meer informatie

Druk Vacuüm SIR Basis

Meer informatie

Bedrijfshulpverlening BHV Herhaling

Meer informatie

Veilig werken met de hoogwerker (SOG) Herhaling

Meer informatie

Veilig werken met de vorkheftruck (SOG) Herhaling

Meer informatie

Werken aan flenzen volgens protocol Herhaling

Meer informatie

Adembescherming TAB

Meer informatie

Adembescherming C

Meer informatie