loader

Vernieuwing trainingen en examens

Per 1 september 2019 zullen de SIR hoge druk trainingen en examens vernieuwd worden. Het hoge druk spuiten en de training hoge druk machinist zal verdeeld worden in twee verschillende soorten. De twee verschillende soorten zijn als volgt:
● HDS-1: in dit deel worden de praktijkeisen uitgevoerd met de hogedrukspuit. De training duurt 3 dagdelen en het examen 1 dagdeel.
● HDO-1: in dit deel worden de praktijkeisen uitgevoerd met een hogedrukspuit en een slangdoorvoer machine. Deze training duurt 5 dagdelen en ook dit examen duurt 1 dagdeel.
Volgens de VCA-checklist moeten alle medewerkers beschikken over specifieke kennis en kunde die zij nodig hebben voor het uitvoeren van risicovolle taken. Met het doorvoeren van het nieuwe handboek, zal het SIR-certificaat de kandidaat toegang bieden om onder toezicht aan het werk te gaan.
De kandidaat moet vervolgens door de werkgever worden opgeleid, volgens een specifiek protocol dat door het bedrijf is opgesteld. Wanneer de kandidaat aantoont getraind te zijn voor het gebruik van specifiek spuitgereedschap en reinigingsmachines, kan een licentiehouder dit invoeren in het SIR-systeem en zal de kandidaat niveau 2 gecertificeerd worden. Dit betekent dat de kandidaat zelfstandig de risicovolle werkzaamheden mag uitvoeren.
Alle kandidaten die voor 1 september 2019 hun HDS certificaat behalen, zullen op 1 september 2019 worden omgezet naar een HDO-2 certificaat.
Naast de HDS en HDO trainingen, is het ook mogelijk om de volgende trainingen te volgen:
● HDS-M: training voor Hogedrukspuit machinist. De duur van de training is 3 dagdelen en het examen is gedurende een apart dagdeel.
● HDO-M: training voor Hoge druk operator machinist. De duur van de training is 4 dagdelen en het examen duurt een dagdeel.
● THD: training voor Toezichthouder hoge druk. De duur van de training is 3 dagdelen en het examen is aansluitend na de laatste training.
● HDK: training voor Hoge druk keurmeester. De duur van de training is 3 dagdelen en het examen is aansluitend na de laatste training.
Terug naar het overzicht