loader
Inschrijven: Hoge Druk Operator Machinist (HDO-M)

Uw gegevens

Type *

Voornaam *

Achternaam *

E-mailadres *

Telefoonnummer *

Uw voertaal *

Adres *

Postcode *

Woonplaats *

Geboortedatum *

Geboorteplaats *

Datum: 30/11/2023
Prijs: € 961,95 (voor Zzp-ers & Particulieren)

Hoge Druk Operator / Hoge Druk Operator Machinist

Wij bieden een 3-daagse training in het Nederlands. Engels, Duits en Frans zijn ook mogelijk.
Deze training is bedoeld voor medewerkers die met hoge druk werk belast zijn. Onder hoge druk verstaat de SIR een werkdruk die hoger is dan 250 bar of wanneer het pompvermogen meer is dan 10 kW bij een werkdruk van meer dan 25 bar.

Duur en opbouw van de training:

 • Dag 1: Bespreken en oefenen met de lesstof
 • Dag 2: Theorie gecombineerd met praktijk oefeningen
 • Dag 3: Theorie gecombineerd met praktijk oefeningen met om 13.00 uur het examen

Hoge Druk Operator (HDO)

De operator is degene die het spuitgereedschap hanteert. Hij moet in staat zijn om de gevaren te herkennen die zich kunnen voordoen bij het werken met hoge druk waterstraalinstallaties. Ook moet hij op de hoogte zijn van procedures en voorzorgsmaatregelen om veiligheid te waarborgen. Het is verder van groot belang dat hij op een correcte en veilige manier met de apparatuur kan omgaan.

Tijdens het examen wordt de theoretische kennis van de kandidaat schriftelijk getoetst. Tijdens het praktijkdeel van het examen beoordeelt een examenteam of de kandidaat volgens de door SIR voorgeschreven regelgeving objecten onder hoge druk kan reinigen.

Om tot dit examen te worden toegelaten, dient de kandidaat aan de volgende eisen te voldoen:

 • De taal waarin het examen is aangevraagd in woord en geschrift beheersen
  • Fysiek in staat zijn veilig aan het examen deel te nemen

Hoge Druk Operator Machinist (HDO-M)

De machinist is degene die de hoge druk waterstraalinstallatie bedient en hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van de hoge druk werkzaamheden. Naast de kennis die de machinist heeft opgedaan als spuiter, moet hij beschikken over de kennis van de werking, de bediening en het onderhoud van hoge druk waterstraalinstallaties en toebehoren. Omdat de machinist verantwoordelijk is voor de werkzaamheden, is het ook van belang dat hij op de hoogte is van drukverliezen, natuurkundige begrippen en het juiste gebruik van toebehoren tijdens het werken onder hoge druk. Het examen wordt schriftelijk afgenomen. Tijdens dit examen wordt zowel de theorie als de praktische kennis van de machinist getoetst.

HDO-M:

Om tot dit examen te worden toegelaten, dient de kandidaat aan de volgende eisen te voldoen:

 • Minimaal 6 maanden in het bezit zijn van een geldig certificaat HDS
 • De taal waarin het examen is aangevraagd in woord en geschrift beheersen
 • Fysiek in staat zijn veilig aan het examen deel te nemen

Toezichthouder Hoge Druk (THD)(2-daagse training)

Personen die toezicht houden, moeten over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om bij de voorbereiding en uitvoering van hoge druk reinigingswerkzaamheden een veilige gang van zaken te kunnen waarborgen. De toezichthouder moet op de hoogte zijn van alle risico’s die bij industrieel reinigen van toepassing zijn. Verder moet hij een V&G plan (Veiligheids- en Gezondheidsplan), een RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) en een TRA (Taak Risico Analyse) kunnen samenstellen, beoordelen en toelichten. Tijdens het schriftelijk examen wordt deze kennis dan ook getoetst.

Om tot dit examen te worden toegelaten, dient de kandidaat aan de volgende eis te voldoen:

 • De taal waarin het examen is aangevraagd in woord en geschrift beheersen

Hoge Druk Keurmeester (HDK)(2-daagse training)

Een keurmeester heeft aantoonbaar voldoende kennis van hoge druk waterstraalinstallaties en toebehoren op grond van zijn vakkennis, opleiding en ervaring op dit gebied. Hij is bekend met de werk- en veiligheidsvoorschriften van de SIR, zodat hij de installatie en de toebehoren op veiligheid kan keuren. Tijdens het schriftelijk examen wordt deze kennis dan ook getoetst.

Om tot dit examen te worden toegelaten, dient de kandidaat aan de volgende eis te voldoen:

 • De taal waarin het examen is aangevraagd in woord en geschrift beheersen

De training behandelt de onderwerpen conform de toetstermen.
Kijk voor de actuele toetstermen op www.sir-safe.nl

De trainingen bij EOTC zijn altijd netjes verzorgd.

EOTC-Locatie

Locatie

De trainingen worden op onze locatie in Hoogvliet gegeven. We beschikken over een praktijkopstelling die voldoet aan de VCA-infra eisen voor het praktijkdeel van het examen.

EOTC

Examens

De examens worden afgenomen door een door VCA infra erkend examenbureau. Deelnemers die slagen voor het examen ontvangen een SOG-diploma. Dit diploma is 3 jaar geldig

Vorkheftruck Basis 2 daags (zonder SOG)

Meer informatie

Werken met onafhankelijke adembescherming(SOG) Basis

Meer informatie

Toezichthouder Hoge Druk (THD)

Meer informatie

VCA BASIS / VOL (Locatie Sliedrecht)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque interdum, mauris vel hendrerit convallis, justo lacus consequat turpis, a suscipit enim nibh eu…

Meer informatie

Ploegleider Herhaling (Locatie Sliedrecht)

HOOFD BHV BASIS   Het Hoofd Bedrijfshulpverlening houdt zich bezig met de coördinatie van de BHV-taken die door de Arbowet wettelijk zijn opgelegd…

Meer informatie

Hoofd BHV (Locatie Sliedrecht)

HOOFD BHV BASIS   Het Hoofd Bedrijfshulpverlening houdt zich bezig met de coördinatie van de BHV-taken die door de Arbowet wettelijk zijn opgelegd…

Meer informatie

EHBO Herhaling (Locatie Sliedrecht)

Meer informatie

EHBO Basis (Locatie Sliedrecht)

Meer informatie

BHV Herhaling (locatie Sliedrecht)

Meer informatie

BHV Basis (locatie Sliedrecht)

Meer informatie

Ploegleider (Locatie Sliedrecht)

HOOFD BHV BASIS   Het Hoofd Bedrijfshulpverlening houdt zich bezig met de coördinatie van de BHV-taken die door de Arbowet wettelijk zijn opgelegd…

Meer informatie

VCA BASIS/VOL 2 avonden EOTC Hoogvliet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque interdum, mauris vel hendrerit convallis, justo lacus consequat turpis, a suscipit enim nibh eu…

Meer informatie