loader
Inschrijven: Adembescherming C

Uw gegevens

Type *

Voornaam *

Achternaam *

E-mailadres *

Telefoonnummer *

Uw voertaal *

Adres *

Postcode *

Woonplaats *

Geboortedatum *

Geboorteplaats *

Kies betaalmethode

Datum: 23/01/2021
Prijs: 877,25 (voor Zzp-ers & Particulieren)

Adembescherming C:

Als je werkzaamheden verricht in een omgeving met schadelijke stoffen, moet je kunnen werken met adembescherming.

Wij bieden een tweedaagse training in hetNederlands. Engels, Duits en Frans zijn ook mogelijk.

Analysemodel ontwikkeld o.b.v. SIR-risicocategorieën t.a.v. schade voor de gezondheid:

 • SIR A: laag acuut risico
 • SIR B: gemiddeld tot hoog acuut risico
 • SIR C: zeer hoog acuut risico

Duur en opbouw van de training C:

 • Dag 1: Bespreken en oefenen met de lesstof.
 • Dag 2: Bespreken en oefenen met de lesstof.
 • Dag 3: Ochtend:Oefenen aan de praktijkopstelling. Middag:Examen.

Adembescherming niveau C

Bij werkzaamheden op niveau C moeten onafhankelijke adembeschermingsmiddelen eventueel in combinatie met een gaspak worden toegepast. Tot dit niveau behoren medewerkers die:

 • werken met gaspakken binnen of buiten een besloten ruimte;
 • werken in geïnertiseerde ruimtes.

Om tot dit examen te worden toegelaten, dient de kandidaat aan de volgende eisen te voldoen:

 • In het bezit te zijn van een geldig certificaat AB-B, AB-BG, IS-081 of AB-C.
 • Tenminste 120 uur werkervaring met het werken met onafhankelijke adembescherming (competentie aan te melden door een SIR-licentiehouder).
 • De taal waarin het examen is aangevraagd in woord en geschrift beheersen.
 • In het bezit zijn van een geldige medische verklaring voor het werken met ademlucht (zwaar tot zeer zwaar belastingprofiel).

De training behandelt de onderwerpen conform de toetstermen.
Kijk voor de actuele toetstermen op www.sir-safe.nl

Bij EOTC kunnen ze snel schakelen

EOTC-Locatie

Locatie

De trainingen worden op onze locatie in Hoogvliet gegeven. We beschikken over een praktijkopstelling die voldoet aan de SIR eisen voor het praktijkdeel van het examen.

EOTC

Examens

De examens worden in het Nederlands afgenomen door een door VCA Infra-erkend examenbureau. Deelnemers die slagen voor het examen ontvangen een diploma. Dit diploma is 3 jaar geldig.

BHV Basis

Meer informatie

Toezichthouder Hoge Druk (THD)

Meer informatie

Hoge Druk Keurmeester (HDK)

Meer informatie

Hoge Druk Operator Machinist (HDO-M)

Meer informatie

Hoge Druk Operator / Hoge Druk Operator Machinist

Meer informatie

Druk Vacuüm SIR Herhaling

Meer informatie

Druk Vacuüm SIR Basis

Meer informatie

Bedrijfshulpverlening BHV Herhaling

Meer informatie

Veilig werken met de hoogwerker (SOG) Herhaling

Meer informatie

Veilig werken met de vorkheftruck (SOG) Herhaling

Meer informatie

Werken aan flenzen volgens protocol Herhaling

Meer informatie

Adembescherming TAB

Meer informatie