loader
Inschrijven: Toezichthouder Hoge Druk (THD)

Uw gegevens

Type *

Voornaam *

Achternaam *

E-mailadres *

Telefoonnummer *

Uw voertaal *

Adres *

Postcode *

Woonplaats *

Geboortedatum *

Geboorteplaats *

Kies betaalmethode

Datum: 30/11/2023
Prijs: € 550,55 (voor particulieren en ZZP-ers)

Toezichthouder Hoge Druk (THD)

Wij bieden een tweedaagse training in het Nederlands. Engels, Duits en Frans zijn ook mogelijk.
Deze training is bedoeld voor medewerkers die met hoge druk werk belast zijn. Onder hoge druk verstaat de SIR een werkdruk die hoger is dan 250 bar of wanneer het pompvermogen meer is dan 10 kW bij een werkdruk van meer dan 25 bar.

Duur en opbouw van de training:

  • Dag 1: Bespreken en oefenen met de lesstof, oefeningen aan de praktijkopstelling
  • Dag 2: Examen

 

Toezichthouder Hoge Druk (THD)

Personen die toezicht houden, moeten over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om bij de voorbereiding en uitvoering van hoge druk reinigingswerkzaamheden een veilige gang van zaken te kunnen waarborgen. De toezichthouder moet op de hoogte zijn van alle risico’s die bij industrieel reinigen van toepassing zijn. Verder moet hij een V&G plan (Veiligheids- en Gezondheidsplan), een RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) en een TRA (Taak Risico Analyse) kunnen samenstellen, beoordelen en toelichten. Tijdens het schriftelijk examen wordt deze kennis dan ook getoetst.

Om tot dit examen te worden toegelaten, dient de kandidaat aan de volgende eis te voldoen:

  • De taal waarin het examen is aangevraagd in woord en geschrift beheersen

LET OP!  deze training gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen! (minimaal 6)

Hoge Druk Keurmeester (HDK)

Een keurmeester heeft aantoonbaar voldoende kennis van hoge druk waterstraalinstallaties en toebehoren op grond van zijn vakkennis, opleiding en ervaring op dit gebied. Hij is bekend met de werk- en veiligheidsvoorschriften van de SIR, zodat hij de installatie en de toebehoren op veiligheid kan keuren. Tijdens het schriftelijk examen wordt deze kennis dan ook getoetst.

Om tot dit examen te worden toegelaten, dient de kandidaat aan de volgende eis te voldoen:

  • De taal waarin het examen is aangevraagd in woord en geschrift beheersen

De training behandelt de onderwerpen conform de toetstermen.
Kijk voor de actuele toetstermen op www.sir-safe.nl

De trainingen bij EOTC zijn altijd netjes verzorgd.

EOTC-Locatie

Locatie

De trainingen worden op onze locatie in Hoogvliet gegeven.

EOTC

Examens

De examens worden afgenomen door een door de SIR. Deelnemers die slagen voor het examen ontvangen een SIR-diploma. Dit diploma is 3 jaar geldig

Vorkheftruck Basis 2 daags (zonder SOG)

Meer informatie

Werken met onafhankelijke adembescherming(SOG) Basis

Meer informatie

Toezichthouder Hoge Druk (THD)

Meer informatie

VCA BASIS / VOL (Locatie Sliedrecht)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque interdum, mauris vel hendrerit convallis, justo lacus consequat turpis, a suscipit enim nibh eu…

Meer informatie

Ploegleider Herhaling (Locatie Sliedrecht)

HOOFD BHV BASIS   Het Hoofd Bedrijfshulpverlening houdt zich bezig met de coördinatie van de BHV-taken die door de Arbowet wettelijk zijn opgelegd…

Meer informatie

Hoofd BHV (Locatie Sliedrecht)

HOOFD BHV BASIS   Het Hoofd Bedrijfshulpverlening houdt zich bezig met de coördinatie van de BHV-taken die door de Arbowet wettelijk zijn opgelegd…

Meer informatie

EHBO Herhaling (Locatie Sliedrecht)

Meer informatie

EHBO Basis (Locatie Sliedrecht)

Meer informatie

BHV Herhaling (locatie Sliedrecht)

Meer informatie

BHV Basis (locatie Sliedrecht)

Meer informatie

Ploegleider (Locatie Sliedrecht)

HOOFD BHV BASIS   Het Hoofd Bedrijfshulpverlening houdt zich bezig met de coördinatie van de BHV-taken die door de Arbowet wettelijk zijn opgelegd…

Meer informatie

VCA BASIS/VOL 2 avonden EOTC Hoogvliet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque interdum, mauris vel hendrerit convallis, justo lacus consequat turpis, a suscipit enim nibh eu…

Meer informatie