loader
Inschrijven: Adembescherming B

Uw gegevens

Type *

Voornaam *

Achternaam *

E-mailadres *

Telefoonnummer *

Uw voertaal *

Adres *

Postcode *

Woonplaats *

Geboortedatum *

Geboorteplaats *

Kies betaalmethode

Datum: 20/10/2020
Prijs: 831,27 (voor Zzp-ers & Particulieren)

Adembescherming B:

Als je werkzaamheden verricht in een omgeving met schadelijke stoffen, moet je kunnen werken met adembescherming.

Wij bieden een tweedaagse training in hetNederlands. Engels, Duits en Frans zijn ook mogelijk.

Analysemodel ontwikkeld o.b.v. SIR-risicocategorieën t.a.v. schade voor de gezondheid:

  • SIR A: laag acuut risico
  • SIR B: gemiddeld tot hoog acuut risico
  • SIR C: zeer hoog acuut risico

Duur en opbouw van de training B:

  • Dag 1: Bespreken en oefenen met de lesstof.
  • Dag 2: Ochtend:Oefenen aan de praktijkopstelling. Middag:Examen.

Adembescherming niveau B:

Tot dit niveau behoren medewerkers die regelmatig werken met afhankelijke en onafhankelijke adembeschermingsmiddelen. Bij werkzaamheden op niveau B moeten de volgende middelen worden toegepast: onafhankelijke adembeschermingsmiddelen. Bij BG komt daar een module Gaspak bij. Het examen bestaat uit een schriftelijk deel en een praktijkdeel.

Om tot dit examen te worden toegelaten, dient de kandidaat aan de volgende eisen te voldoen:

  • De taal waarin het examen is aangevraagd in woord en geschrift beheersen.
  • In het bezit zijn van een geldige medische verklaring voor het werken met ademlucht (gemiddeld tot hoog belastingprofiel).

De training behandelt de onderwerpen conform de toetstermen.
Kijk voor de actuele toetstermen op www.sir-safe.nl

Beschikbaar
Op verzoek
Gekozen datum
Volgeboekt

Geselecteerde datum

Datum: 20/10/2020
Locatie: E.O.T.C.
Prijs: 831,27 (voor Zzp-ers & Particulieren) incl. BTW
Direct inschrijven

Bij EOTC kunnen ze snel schakelen

EOTC-Locatie

Locatie

De trainingen worden op onze locatie in Hoogvliet gegeven. We beschikken over een praktijkopstelling die voldoet aan de SIR eisen voor het praktijkdeel van het examen.

EOTC

Examens

De examens worden in het Nederlands afgenomen door een door VCA Infra-erkend examenbureau. Deelnemers die slagen voor het examen ontvangen een diploma. Dit diploma is 3 jaar geldig.

Toezichthouder Hoge Druk (THD)

Meer informatie

Hoge Druk Keurmeester (HDK)

Meer informatie

Hoge Druk Operator Machinist (HDO-M)

Meer informatie

Hoge Druk Operator

Meer informatie

Hoge druk machinist verlenging

Meer informatie

Hoge Druk Machinist

Meer informatie

Druk Vacuüm SIR Herhaling

Meer informatie

Druk Vacuüm SIR Basis

Meer informatie

Bedrijfshulpverlening BHV Herhaling

Meer informatie

Veilig werken met de hoogwerker (SOG) Herhaling

Meer informatie

Veilig werken met de vorkheftruck (SOG) Herhaling

Meer informatie

Werken aan flenzen volgens protocol Herhaling

Meer informatie