loader
Inschrijven: Druk Vacuüm SIR Basis

Uw gegevens

Type *

Voornaam *

Achternaam *

E-mailadres *

Telefoonnummer *

Uw voertaal *

Adres *

Postcode *

Woonplaats *

Geboortedatum *

Geboorteplaats *

Datum: 25/11/2020
Prijs: €952,27 (voor Zzp-ers & Particulieren)

Druk Vacuüm SIR Basis

Deze training is voor medewerkers die met een druk vacuum wagen moet gaan werken. Je wordt voorbereid op het schriftelijk en het praktijk examen voor het SIR-certificaat.

Wij bieden een tweedaagse training in het Nederlands. Engels, Duits, en Frans zijn ook mogelijk.
Deze training is bedoeld voor medewerkers die met drukvacuüm werk belast zijn. Bij deze training is het mogelijk om Code 95 punten te behalen. De cursist dient dan op de eerste dag de hele dag aanwezig te zijn.

Duur en opbouw van de training:

 • Dag 1: Bespreken en oefenen met de lesstof, oefeningen aan de praktijkopstelling
 • Dag 2: Examen

Druk Vacuüm Machinist Basis (DVM-B)

De machinist heeft bij de voorbereidingen en tijdens de uitvoering tot en met het afronden van de werkzaamheden de verantwoordelijkheid voor:

 • de druk-vacuüm wagen
 • de aan hem toegewezen medewerkers
 • alle door het reinigingsbedrijf te verrichten handelingen die voor een veilige uitvoering van de werkzaamheden nodig zijn

De machinist is voortdurend in de werkomgeving aanwezig en bepaalt de te volgen werkwijze in overleg met de assistenten en eventueel de opdrachtgever. De machinist bepaalt of de werkzaamheden kunnen beginnen of moeten worden onderbroken.

Het schriftelijke gedeelte van het examen test de kennis van de kandidaat over de veiligheidsaspecten, apparatuur en begrippen. Tijdens het praktijkexamen toont de machinist met een op de praktijk gebaseerde opdracht aan dat hij weet hoe hij veilig te werk moet gaan.

DVM-B

Om tot dit examen te worden toegelaten, dient de kandidaat aan de volgende eisen te voldoen:

 • De taal waarin het examen is aangevraagd in woord en geschrift beheersen
 • Fysiek in staat zijn veilig aan het examen deel te nemen

DVM-V

Om tot dit examen te worden toegelaten, dient de kandidaat aan de volgende eisen te voldoen:

 • In het bezit zijn van een geldig certificaat DVM
 • De taal waarin het examen is aangevraagd in woord en geschrift beheersen

Zuiggraaf Machinist Basis (ZGM-B) Zuiggraaf Machinist Verlenging (ZGM-V):

De zuiggraaf machinist heeft de verantwoordelijkheid voor:

 • de zuiggraaf machine
 • de aan hem (indien van toepassing) toegewezen medewerker(s)
 • alle te verrichten handelingen tijdens de voorbereiding en de uitvoering tot en met het afronden van de werkzaamheden.

ZGM-B:

Om tot dit examen te worden toegelaten, dient de kandidaat aan de volgende eisen te voldoen:

 • In het bezit zijn van een geldige SIR-verklaring ZGM
 • De taal waarin het examen is aangevraagd in woord en geschrift beheersen

ZGM-V:

Om tot dit examen te worden toegelaten, dient de kandidaat aan de volgende eisen te voldoen:

 • In het bezit zijn van een geldig certificaat ZGM
 • De taal waarin het examen is aangevraagd in woord en geschrift beheersen 

De training behandelt de onderwerpen conform de toetstermen.
Kijk voor de actuele toetstermen op www.sir-safe.nl

Beschikbaar
Op verzoek
Gekozen datum
Volgeboekt

Geselecteerde datum

Datum: 25/11/2020
Prijs: €952,27 (voor Zzp-ers & Particulieren) incl. BTW
Direct inschrijven

Bij EOTC kunnen ze snel schakelen.

EOTC-Locatie

Locatie

De trainingen worden op onze locatie in Hoogvliet gegeven. We beschikken over een praktijkopstelling die voldoet aan de SIR-eisen voor het praktijkdeel van het examen.

EOTC

Examens

De examens worden in het Nederlands, Engels, Frans en Duits afgenomen door de SIR. Deelnemers die slagen voor het examen ontvangen een diploma dat 3 jaar geldig is.

Deze training in een andere taal?

Het examen Druk Vacuüm Machinist (SIR) kan afgelegd in de talen Nederlands,Engels, Frans en Duits. We sturen voor buitenlandse talen graag vrijblijvend een offerte op maat.
Het is ook mogelijk om tijdens de training Druk Vacuüm Machinist (basis en verlenging) voor Toezichthouder Druk Vacuüm en Keurmeester Druk Vacuüm een aanmelding te doen voor de Code 95 punten. Hiervoor kunnen 7 punten worden gehaald.
Vraag naar de mogelijkheden.

Offerte op maat

Toezichthouder Hoge Druk (THD)

Meer informatie

Hoge Druk Keurmeester (HDK)

Meer informatie

Hoge Druk Operator Machinist (HDO-M)

Meer informatie

Hoge Druk Operator

Meer informatie

Hoge druk machinist verlenging

Meer informatie

Hoge Druk Machinist

Meer informatie

Druk Vacuüm SIR Herhaling

Meer informatie

Druk Vacuüm SIR Basis

Meer informatie

Bedrijfshulpverlening BHV Herhaling

Meer informatie

Veilig werken met de hoogwerker (SOG) Herhaling

Meer informatie

Veilig werken met de vorkheftruck (SOG) Herhaling

Meer informatie

Werken aan flenzen volgens protocol Herhaling

Meer informatie