loader
Inschrijven: Gasmeten EX-OX-TOX Herhaling

Uw gegevens

Type *

Voornaam *

Achternaam *

E-mailadres *

Telefoonnummer *

Uw voertaal *

Adres *

Postcode *

Woonplaats *

Geboortedatum *

Geboorteplaats *

Datum: 20/09/2020
Prijs: 477,95 (particulieren en ZZP-ers)

Gasmeten EX-OX-TOX Herhaling

Wij bieden een ééndaagse herhalingstraining.
Deze training is bedoeld voor medewerkers in de industrie die op een (petro)chemisch bedrijfsterrein op de werkplek gasmetingen uitvoeren en meetgegevens interpreteren.

Duur en opbouw van de training:

 • Ochtend: repeteren lesstof. Middag: examen.

Toelatingseisen SOG certificaat:

 • 18 jaar
 • B-VCA / VOL-VCA / VIL-VCU
 • Eerder certificaat SOG gasmeten dat niet langer is verlopen dan 1 jaar

Theorie gasmeten algemeen:

 • Algemeen (basisbegrippen en chemiekaart)
 • Wetgeving (Wettelijke bepalingen)
 • Veiligheid (Algemene veiligheidsregels en specifieke risico’s)
 • Vaktechniek (procedures, katalytische sensor, infraroodsensor, PID-sensor, elektrochemische sensor, gasdetectiebuisje, inzetgebieden gasdetectieapparatuur)

Theorie meetopdrachten:

 • Multigasmeter TOX (PID)
 • TOX (gasmeetbuisje)
 • Elke onderwerp bevat een scenario en een meetopdracht. Het gaat in alle gevallen om een werkplek in een fabriek of installatie.

Praktijk:

 • 6 meetopdrachten uitvoeren
 • Voorgeschreven meetapparatuur en eventueel benodigde hulpmiddelen bedienen
 • De metingen uitvoeren volgens voorgeschreven meetopstellingen

De opleiding wordt bij goed gevolg afgesloten met een Verklaring Uitvoering Meetopdrachten. Deze verklaring is voorwaarde om aan de beide theorie-examens Gasmeten Algemeen en Meetopdrachten deel te nemen.

De training behandelt de onderwerpen conform de toetstermen.
Kijk voor de actuele toetstermen op www.vcainfra.nl

Beschikbaar
Op verzoek
Gekozen datum
Volgeboekt

Geselecteerde datum

Datum: 20/09/2020
Locatie: Hoogvliet
Prijs: 477,95 (particulieren en ZZP-ers) incl. BTW
Direct inschrijven

Ik vindt het super zoals EOTC zijn kandidaten beloond!

EOTC-Locatie

Locatie

De trainingen worden op onze locatie in Hoogvliet gegeven. We beschikken over een praktijkopstelling die voldoet aan de VCA-infra eisen voor het praktijkdeel van het examen.

EOTC

Examens

De examens worden afgenomen door een door VCA infra erkend examenbureau. Deelnemers die slagen voor het examen ontvangen een SOG-diploma. Dit diploma is 3 jaar geldig

Gasmeten is niet mogelijk in een andere taal

Het examen Gasmeten EX-OX-TOX (SOG) kan alleen afgelegd worden in het Nederlands.

Offerte op maat

Toezichthouder Hoge Druk (THD)

Meer informatie

Hoge Druk Keurmeester (HDK)

Meer informatie

Hoge Druk Operator Machinist (HDO-M)

Meer informatie

Hoge Druk Operator

Meer informatie

Hoge druk machinist verlenging

Meer informatie

Hoge Druk Machinist

Meer informatie

Druk Vacuüm SIR Herhaling

Meer informatie

Druk Vacuüm SIR Basis

Meer informatie

Bedrijfshulpverlening BHV Herhaling

Meer informatie

Veilig werken met de hoogwerker (SOG) Herhaling

Meer informatie

Veilig werken met de vorkheftruck (SOG) Herhaling

Meer informatie

Werken aan flenzen volgens protocol Herhaling

Meer informatie