loader

Beschikbaarheid trainingen

Op deze pagina staan alle trainingen en de beschikbare datums

Aanslaan en begeleiden van lasten Basis

Op aanvraag

Aanslaan en begeleiden van lasten herhaling

Op aanvraag

Adembescherming A

Op aanvraag

Adembescherming B

21 oktober 2019

22 oktober 2019

06 november 2019

07 november 2019

18 november 2019

19 november 2019

02 december 2019

03 december 2019

18 december 2019

19 december 2019

06 januari 2020

07 januari 2020

27 januari 2020

28 januari 2020

10 februari 2020

11 februari 2020

24 februari 2020

25 februari 2020

09 maart 2020

10 maart 2020

23 maart 2020

24 maart 2020

06 april 2020

07 april 2020

20 april 2020

21 april 2020

07 mei 2020

08 mei 2020

18 mei 2020

19 mei 2020

08 juni 2020

09 juni 2020

22 juni 2020

23 juni 2020

06 juli 2020

07 juli 2020

20 juli 2020

21 juli 2020

03 augustus 2020

04 augustus 2020

17 augustus 2020

18 augustus 2020

07 september 2020

08 september 2020

21 september 2020

22 september 2020

05 oktober 2020

06 oktober 2020

19 oktober 2020

20 oktober 2020

02 november 2020

03 november 2020

16 november 2020

17 november 2020

07 december 2020

08 december 2020

21 december 2020

22 december 2020

Adembescherming BG

Op aanvraag

Adembescherming C

Op aanvraag

Adembescherming TAB

Op aanvraag

Banksman

Op aanvraag

Bedrijfshulpverlening BHV Basis

25 oktober 2019

07 november 2019

20 november 2019

10 december 2019

16 december 2019

Bedrijfshulpverlening BHV Herhaling

24 oktober 2019

22 oktober 2019

05 november 2019

11 november 2019

18 november 2019

21 november 2019

26 november 2019

29 november 2019

03 december 2019

11 december 2019

19 december 2019

20 december 2019

Chemisch technisch reinigen

Op aanvraag

Druk Vacuüm SIR Basis

23 oktober 2019

24 oktober 2019

14 november 2019

15 november 2019

16 december 2019

17 december 2019

20 januari 2020

21 januari 2020

17 februari 2020

18 februari 2020

16 maart 2020

17 maart 2020

14 april 2020

15 april 2020

27 mei 2020

28 mei 2020

15 juni 2020

16 juni 2020

13 juli 2020

14 juli 2020

10 augustus 2020

11 augustus 2020

14 september 2020

15 september 2020

12 oktober 2020

13 oktober 2020

09 november 2020

10 november 2020

14 december 2020

15 december 2020

Druk Vacuüm SIR Herhaling

23 oktober 2019

24 oktober 2019

14 november 2019

15 november 2019

16 december 2019

17 december 2019

20 januari 2020

21 januari 2020

17 februari 2020

18 februari 2020

16 maart 2020

17 maart 2020

14 april 2020

15 april 2020

27 mei 2020

28 mei 2020

15 juni 2020

16 juni 2020

13 juli 2020

14 juli 2020

10 augustus 2020

11 augustus 2020

14 september 2020

15 september 2020

12 oktober 2020

13 oktober 2020

09 november 2020

10 november 2020

14 december 2020

15 december 2020

Flensmonteur Basis (2-daags)

28 oktober 2019

29 oktober 2019

25 november 2019

26 november 2019

04 december 2019

05 december 2019

16 januari 2020

17 januari 2020

03 februari 2020

04 februari 2020

02 maart 2020

03 maart 2020

28 april 2020

29 april 2020

29 juni 2020

30 juni 2020

27 juli 2020

28 juli 2020

27 augustus 2020

28 augustus 2020

28 september 2020

29 september 2020

26 oktober 2020

27 oktober 2020

23 november 2020

24 november 2020

28 december 2020

29 december 2020

Flensmonteur Herhaling

29 oktober 2019

26 november 2019

05 december 2019

17 januari 2020

04 februari 2020

03 maart 2020

29 april 2020

30 juni 2020

28 juli 2020

28 augustus 2020

29 september 2020

27 oktober 2020

24 november 2020

29 december 2020

Gasmeten EX-OX-TOX Basis (2-daags)

07 november 2019

10 december 2019

Gasmeten EX-OX-TOX Basis (3-daags)

06 november 2019

09 december 2019

Gasmeten EX-OX-TOX Herhaling

08 november 2019

11 december 2019

Hoge Druk Keurmeester (HDK)

30 oktober 2019

31 oktober 2019

11 november 2019

12 november 2019

26 november 2019

27 november 2019

09 december 2019

10 december 2019

09 januari 2020

10 januari 2020

23 januari 2020

24 januari 2020

13 februari 2020

14 februari 2020

27 februari 2020

28 februari 2020

12 maart 2020

13 maart 2020

26 maart 2020

27 maart 2020

08 april 2020

09 april 2020

23 april 2020

24 april 2020

11 mei 2020

12 mei 2020

25 mei 2020

26 mei 2020

11 juni 2020

12 juni 2020

25 juni 2020

26 juni 2020

09 juli 2020

10 juli 2020

23 juli 2020

24 juli 2020

06 augustus 2020

07 augustus 2020

20 augustus 2020

21 augustus 2020

10 september 2020

11 september 2020

24 september 2020

25 september 2020

08 oktober 2020

09 oktober 2020

22 oktober 2020

23 oktober 2020

05 november 2020

06 november 2020

19 november 2020

20 november 2020

10 december 2020

11 december 2020

23 december 2020

24 december 2020

Hoge Druk Machinist

30 oktober 2019

31 oktober 2019

11 november 2019

12 november 2019

26 november 2019

27 november 2019

09 december 2019

10 december 2019

09 januari 2020

10 januari 2020

23 januari 2020

24 januari 2020

13 februari 2020

14 februari 2020

27 februari 2020

28 februari 2020

12 maart 2020

13 maart 2020

26 maart 2020

27 maart 2020

08 april 2020

09 april 2020

23 april 2020

24 april 2020

11 mei 2020

12 mei 2020

25 mei 2020

26 mei 2020

11 juni 2020

12 juni 2020

25 juni 2020

26 juni 2020

09 juli 2020

10 juli 2020

23 juli 2020

24 juli 2020

06 augustus 2020

07 augustus 2020

20 augustus 2020

21 augustus 2020

10 september 2020

11 september 2020

24 september 2020

25 september 2020

08 oktober 2020

09 oktober 2020

22 oktober 2020

23 oktober 2020

05 november 2020

06 november 2020

19 november 2020

20 november 2020

10 december 2020

11 december 2020

23 december 2020

24 december 2020

Hoge druk machinist verlenging

30 oktober 2019

31 oktober 2019

11 november 2019

12 november 2019

26 november 2019

27 november 2019

09 december 2019

10 december 2019

09 januari 2020

10 januari 2020

23 januari 2020

24 januari 2020

13 februari 2020

14 februari 2020

27 februari 2020

28 februari 2020

12 maart 2020

13 maart 2020

26 maart 2020

27 maart 2020

08 april 2020

09 april 2020

23 april 2020

24 april 2020

11 mei 2020

12 mei 2020

25 mei 2020

26 mei 2020

11 juni 2020

12 juni 2020

25 juni 2020

26 juni 2020

09 juli 2020

10 juli 2020

23 juli 2020

24 juli 2020

06 augustus 2020

07 augustus 2020

20 augustus 2020

21 augustus 2020

10 september 2020

11 september 2020

24 september 2020

25 september 2020

08 oktober 2020

09 oktober 2020

22 oktober 2020

23 oktober 2020

05 november 2020

06 november 2020

19 november 2020

20 november 2020

10 december 2020

11 december 2020

23 december 2020

24 december 2020

Hoge Druk Spuiten

12 mei 2020

26 mei 2020

11 juni 2020

12 juni 2020

25 juni 2020

26 juni 2020

09 juli 2020

10 juli 2020

23 juli 2020

24 juli 2020

06 augustus 2020

07 augustus 2020

20 augustus 2020

21 augustus 2020

10 september 2020

11 september 2020

24 september 2020

25 september 2020

08 oktober 2020

09 oktober 2020

22 oktober 2020

23 oktober 2020

05 november 2020

06 november 2020

19 november 2020

20 november 2020

10 december 2020

11 december 2020

23 december 2020

24 december 2020

Mangatwacht/Buitenwacht Basis

30 oktober 2019

31 oktober 2019

27 november 2019

28 november 2019

09 januari 2020

10 januari 2020

06 februari 2020

07 februari 2020

05 maart 2020

06 maart 2020

02 april 2020

03 april 2020

14 mei 2020

15 mei 2020

04 juni 2020

05 juni 2020

02 juli 2020

03 juli 2020

05 augustus 2020

06 augustus 2020

03 september 2020

04 september 2020

01 oktober 2020

02 oktober 2020

04 november 2020

05 november 2020

03 december 2020

04 december 2020

Mangatwacht/Buitenwacht Herhaling

31 oktober 2019

04 november 2019

28 november 2019

12 december 2019

10 januari 2020

07 februari 2020

06 maart 2020

03 april 2020

15 mei 2020

05 juni 2020

03 juli 2020

06 augustus 2020

04 september 2020

02 oktober 2020

05 november 2020

04 december 2020

Toezichthouder Hoge Druk (THD)

30 oktober 2019

31 oktober 2019

11 november 2019

12 november 2019

26 november 2019

27 november 2019

09 december 2019

10 december 2019

09 januari 2020

10 januari 2020

23 januari 2020

24 januari 2020

13 februari 2020

14 februari 2020

27 februari 2020

28 februari 2020

12 maart 2020

13 maart 2020

26 maart 2020

27 maart 2020

08 april 2020

09 april 2020

23 april 2020

24 april 2020

11 mei 2020

12 mei 2020

25 mei 2020

26 mei 2020

11 juni 2020

12 juni 2020

25 juni 2020

26 juni 2020

09 juli 2020

10 juli 2020

23 juli 2020

24 juli 2020

06 augustus 2020

07 augustus 2020

20 augustus 2020

21 augustus 2020

10 september 2020

11 september 2020

24 september 2020

25 september 2020

08 oktober 2020

09 oktober 2020

22 oktober 2020

23 oktober 2020

05 november 2020

06 november 2020

19 november 2020

20 november 2020

10 december 2020

11 december 2020

23 december 2020

24 december 2020

VCA Basisveiligheid

12 november 2019

13 december 2019

VCA Voor Operationeel Leidinggevenden (VOL)

12 november 2019

13 december 2019

Veilig werken met de hoogwerker (SOG) Basis

Op aanvraag

Veilig werken met de hoogwerker (SOG) Herhaling

31 oktober 2019

11 november 2019

24 december 2019

Veilig werken met de vorkheftruck (SOG) Basis

20 november 2019

21 november 2019

10 december 2019

11 december 2019

13 januari 2020

14 januari 2020

20 februari 2020

21 februari 2020

19 maart 2020

20 maart 2020

16 april 2020

17 april 2020

18 juni 2020

19 juni 2020

16 juli 2020

17 juli 2020

13 augustus 2020

14 augustus 2020

17 september 2020

18 september 2020

15 oktober 2020

16 oktober 2020

12 november 2020

13 november 2020

17 december 2020

18 december 2020

Veilig werken met de vorkheftruck (SOG) Herhaling

21 november 2019

11 december 2019

14 januari 2020

21 februari 2020

20 maart 2020

17 april 2020

19 juni 2020

17 juli 2020

14 augustus 2020

18 september 2020

16 oktober 2020

13 november 2020

18 december 2020

Werken aan flenzen volgens protocol Basis

28 oktober 2019

29 oktober 2019

25 november 2019

26 november 2019

04 december 2019

05 december 2019

16 januari 2020

17 januari 2020

03 februari 2020

04 februari 2020

02 maart 2020

03 maart 2020

28 april 2020

29 april 2020

29 juni 2020

30 juni 2020

27 juli 2020

28 juli 2020

27 augustus 2020

28 augustus 2020

28 september 2020

29 september 2020

26 oktober 2020

27 oktober 2020

23 november 2020

24 november 2020

28 december 2020

29 december 2020

Werken aan flenzen volgens protocol Herhaling

29 oktober 2019

26 november 2019

05 december 2019

17 januari 2020

04 februari 2020

03 maart 2020

29 april 2020

30 juni 2020

28 juli 2020

28 augustus 2020

29 september 2020

27 oktober 2020

24 november 2020

29 december 2020